Iné pomáhajúce organizácie

Ďalšie organizácie, kde môžete získať pomoc v súvislosti so vzťahovou väzbou.

Psychologická pomoc deťom a rodinám.

Cieľom združenia je poskytovať starostlivosť, odbornú pomoc a podporu deťom, rodičom a rodinám v pre nich zraniteľnom období alebo náročných situáciách.

- Pomoc deťom a rodinám pri prekonávaní krízových / náročných období
- Podpora zdravého fungovania rodiny a vzájomných blízkych vzťahov medzi jej členmi, posilňovanie jej súdržnosti, vzájomnej komunikácie a hodnôt
- Podpora rozvíjania potenciálu detí a rodičov

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

- Vzdelávacie a výcvikové programy,
- Poskytovanie konzultácií a supervízií pre odborníkov
- Poskytovanie konzultácií a poradenstva pre rodičov a deti

Sme presvedčení, že starostlivosť o rodinu je základným prvkom spoločnosti. Aby rodiny napĺňali všetky svoje funkcie potrebujú pomoc a podporu v komplikovaných životných situáciách.

V takýchto prípadoch spoločne s odborníkmi môžu hľadať cesty ako zvládať a ovplyvňovať ťažké obdobia a skutočnosti vo svojom živote a nachádzať vlastné cesty k rozvoju, zmene a sebarealizácii.

Centrum diagnostiky a terapie pre deti a dospelých.

Cieľom je pomáhať deťom a dospelým so snahou nájsť podstatu problému a riešiť ho od základu.

``Našou snahou je pracovať v tíme rôznych odborníkov a pozerať tak na klienta komplexne. Náš tím tvoria interní zamestnanci, ale aj externí spolupracovníci.``

Centrum diagnostiky a terapie pre deti a dospelých.

Sme koučmi a supervízormi s úplným psychoterapeutickým vzdelaním. Naše služby tak využívajú aj jednotlivci, páry a rodiny v komplikovaných životných situáciách. V takýchto prípadoch spoločne hľadáme cesty ako zvládať a ovplyvňovať ľudské trápenie a nachádzať vlastné cesty k rozvoju, zmene a sebarealizácii.

Institut rodinné péče Natama

Institut rodinné péče Natama je uznávaným odborným nestátním pracovištěm zaměřeným na kvalitní péči o děti a rodiče. Zejména se jedná o děti, které na začátku života zažily opuštění, ztrátu a vyrůstají v osvojení nebo v pěstounských rodinách, v příbuzenské péči. Zaměřujeme se na přípravu a vzdělání budoucích náhradních rodičů, vyhodnocení a diagnostiku dětí, poradenskou a terapeutickou pomoc, sociální práci v oboru ochrany dětí a sociálních služeb.