T eóriu vzťahovej väzby formuloval v r. 1958 John Bowlby. Neskôr sa k nemu pridala Mary Ainsworth a teória sa čoraz viac prepracovávala a stávala sa predmetom výskumov, ktoré dokazovali dopad primárneho vzťahu matky a dieťaťa na jeho neskorší vývin a na život v dospelosti.

Tento web sa venuje podpore rodičovstva a blízkych vzťahov medzi rodičmi a deťmi a propagácií niektorých služieb, ktoré môžu byť jednotlivcom, rodičom, deťom i celým rodinám oporou.

Ako hlavné odborné východisko pre podporu rodičovstva prostredníctvom webu využívame teóriu vzťahovej väzby. Na stránke sa nevenujeme popisu teórie aj jej histórii. V prípade záujmu odporúčame príslušné webstránky a odbornú literatúru.

Čo je vzťahová väzba

T eóriu vzťahovej väzby formuloval v r. 1958 John Bowlby. Neskôr sa k nemu pridala Mary Ainsworth a teória sa čoraz viac prepracovávala a stávala sa predmetom výskumov, ktoré dokazovali dopad primárneho vzťahu matky a dieťaťa na jeho neskorší vývin a na život v dospelosti.

Tento web sa venuje podpore rodičovstva a blízkych vzťahov medzi rodičmi a deťmi a propagácií niektorých služieb, ktoré môžu byť jednotlivcom, rodičom, deťom i celým rodinám oporou.

Ako hlavné odborné východisko pre podporu rodičovstva prostredníctvom webu využívame teóriu vzťahovej väzby. Na stránke sa nevenujeme popisu teórie aj jej histórii. V prípade záujmu odporúčame príslušné webstránky a odbornú literatúru.

W eb stránka prináša zrozumiteľným a praktickým spôsobom zorientovanie sa v teórií vzťahovej väzby. Krátkymi časťami videoseriálu sprevádza laikov i odborníkov komplexne od teórie vzťahovej väzby k jej praktickému začleneniu v bežnom živote a v našich vzťahoch.

Inovatívne prepája teoretický odborný rámec na  konkrétne služby, ktoré môže v prípade záujmu laická i odborná verejnosť využiť.

Webstránka informuje, edukuje a zároveň podporuje jednotlivcov k hlbokému záujmu a práci na vlastných VZŤAHOCH.

Prečo je náš projekt výnimočný

W eb stránka prináša zrozumiteľným a praktickým spôsobom zorientovanie sa v teórií vzťahovej väzby. Krátkymi časťami videoseriálu sprevádza laikov i odborníkov komplexne od teórie vzťahovej väzby k jej praktickému začleneniu v bežnom živote a v našich vzťahoch.

Inovatívne prepája teoretický odborný rámec na  konkrétne služby, ktoré môže v prípade záujmu laická i odborná verejnosť využiť.

Webstránka informuje, edukuje a zároveň podporuje jednotlivcov k hlbokému záujmu a práci na vlastných VZŤAHOCH.

Alarmujúce dôsledky

podciarknutie1 orange
vztahova vazba - infografika 1

Videoseriál

O vzťahoch, ktoré nás určujú – cyklus o vzťahovej väzbe v rôznych obdobiach nášho života.
podciarknutie1 orange

Naše služby

podciarknutie3 modra

Povedali o vzťahoch

podciarknutie1 orange
 • Povedali o vztahoch Betka
  Hlboký vzťah je pre mňa o pute, ktoré je medzi ľuďmi a ktoré sa nedá pretrhnúť aj napriek búrkam a nesúladom v ich predstavách a životoch. Je to o zdieľaní, dôvere, vnímaní potrieb a vzájomnosti.
  Betka
  40 rokov, učiteľka, manželka, mama, dcéra, sestra, vnučka
 • Povedali o vztahoch Hanka
  Pre mňa hlboké vzťahy znamenajú istotu. Istotu, že ma tam niekde niekto vždy bude mať bezpodmienečne rád, odpustí mi moje zlyhania a chyby a vždy ma bude povzbudzovať v tom, aby som bola sama sebou. Istotu, že sa pri tých ľuďoch môžem úprimne zasmiať, ticho nebude nikdy trápne, plač vždy pochopený a radosť zdieľaná.
  Hanka
  19 rokov, študentka, dcéra, sestra, vnučka
 • Povedali o vztahoch Jakub
  Hlboké vzťahy sú pre mňa piliermi života. Základné stavebné kamene, bez ktorých by som cítil v živote neistotu.
  Jakub
  33 rokov, lekár, manžel, otec, brat, vnuk
 • Povedali o vztahoch Ondrik
  Hlboké vzťahy sú, myslím si nielen pre mňa, ale aj pre väcšinu živého tvorstva na tejto zemi, silou a pohonnou zmesou na ceste životom. Pre mňa znamenajú ŽIVOT !! Určujú jeho kvalitu a dávajú mu zmysel. Howg!!! PS: Veľmi hlboký vzťah je ako Mariánska priekopa v mori - v živote býva iba jeden.
  Ondrík
  68 rokov, dôchodca, manžel, otec, starý otec
 • Povedali o projekte Gabika
  Videoseriál o vzťahovej väzbe sa mi pozdával celý, teda téma. Zuzana má bohaté skúsenosti, ktoré mi vždy niečo dajú. Vzťahová väzba ma sprevádza každý deň, vzhľadom k mojej práci. To známe pripútanie, traumy dieťaťa a ich liečenie. To sú veci, ktoré mi rezonujú v hlave a stále musím na to myslieť a pripomínať si to, že také "bežné", vôbec nie je bežné. Zvlášť a silno ma zasiahla tá časť seriálu, kde sa spomínala "truhlica" tráum (nepamätám si presné pomenovanie). Zimomriavky a hrča v hrdle, to sa mi s tým spája. Pocity bezmocnosti a hnevu na tých, ktorí deťom do truhličky stále pridávajú. Zároveň obdiv a rešpekt k tým, ktorí deťom z truhlice pomáhajú postupne vyberať - náhradní rodičia, profesionáli, okolie a dieťa samé. Úprimne, ľudsky a s pokorou.
  Gabika
  profesionálna náhradná mama, sociálna pracovníčka
 • Povedali o projekte Peter
  Páčil sa mi modelový postup, ako sa vysporiadať s problémovým správaním. Ak mám vybrať len jedno odporúčanie, tak je to ZOSTAŤ POKOJNÝ. Ale bolo toho oveľa viac. Prečo si to pozrieť? Pretože tá teória naozaj funguje v praxi. Na rozdiel od rád starých materí, ľudovej tvorivosti a množstva odporúčaní ľudí, ktorí si myslia že vedia, ale nevedia nič.
  Peter
  otec dvoch detí, IT odborník
 • Povedali o projekte Miriam
  Vzťahová väzba, teda bezpečné pripútanie je niečo, ako keď sa stavia dom. Najprv je potrebné vykopať a postaviť pevné základy, ktoré unesú múry, strechu, a teda celú stavbu. Bezpečné pripútanie vnímam ako pevný základ pre celý nastávajúci život každého jedinca. Čím viac sú malinké bábätká uspokojované svojimi rodičmi, tým kvalitnejší základ pre život dostávajú. A výsledkom sú deti radostné, spokojné, pokojné a emočne stabilné. A ešte viac som si uvedomila aké je mimoriadne dôležité trpezlivo, citlivo, pokojne a láskavo pristupovať k deťom, ktoré zažili akýkoľvek typ traumy. Utvrdila som sa v tom, že nereagovať na správanie dieťaťa, ale pozerať sa na to čo má dieťatko za sebou je tá správna cesta. Pomôže nám to lepšie sa napojiť na dieťa a pomôcť mu tak, aby sa cítilo pochopené a aby lepšie porozumelo sebe samému. A toto je cesta k uzdraveniu dieťatka. Cez pokoj, trpezlivosť, vytrvalosť a hlavne bezpodmienečnú lásku to celé smeruje k uzdraveniu dieťaťa. Každé dieťa má právo dostať šancu na kvalitný život. A bezpečná väzba je jedným z kľúčov pri uzdravovaní dieťaťa. Ďakujem, že môžem byť plne účastná tohto procesu v priamom prenose. Natáčanie videoseriálu bolo pre mňa a moju rodinu a aj moju prácu veľkým prínosom. Vďaka. S láskou a úctou [icon type="icon-heart-empty-fa" color="red"]
  Miriam
  adoptívna mama a lektorka programu na rozvoj mozgového a pohybového vývinu detí Play wisely
 • Povedali o projekte Katarina
  Premýšľam o tom, že byť rodičom je jedno z najdôležitejších poslaní v živote. Nikto nás však neučil ako na to. Niečo sme sa naučili vo vlastných rodinách. To však nemusí stačiť. Je fascinujúce, že o rodičovstve vieme tak veľa,... a tak málo času venujeme výchove a vzdelávaniu rodičov. Prednášky sú zhrnutím praktických vedomostí a výskumov. Dostala som veľmi jasné a konkrétne odpovede na mnohé svoje otázky. Tiež som pochopila, že som iba dosť dobrý rodič, avšak môžem sa stať terapeutickým rodičom. Odprednášané sa dá aplikovať nielen v oblasti rodičovstva. Pomohlo mi to pochopiť vzťahy v oveľa širších súvislostiach. V prednáške Zuzana vysvetľuje aj rôzne správania v závislosti od veku dieťaťa. Všetci rodičia puberťákov by to mali vidieť! Zuzana sa tiež venuje téme nástupu do škôlky a významu jaslí z detského hľadiska. Prednášky sú nabité informáciami a približujú mnohé situácie zo života. Zuzana v prednáškach poskytuje kľúč k pochopeniu týchto situácií a podáva nástroje ako ich zvládať.
  Katarína
  mama 2 detí so špecifikami vo vývine, záhradná architektka

Príbehy z praxe

podciarknutie1 modra
15. marca 2021

Hravá cesta k hraniciam a blízkosti

Ako sa dá hrou a videotréningom komunikácie prepracovať k rešpektovaniu hraníc, ale aj väčšej blízkosti. „Hranie sa v herničke spolu s mojím synom bolo pre nás relaxom a zároveň som dostávala spätnú väzbu od psychologičky. Učili sme sa, ako dodržať pravidlá, hranice hrania, sústrediť sa na jednu vec a ako pokračovať ďalej. Najlepšie bolo, že sme […]
13. novembra 2019

Severínovia medzi nami

Tento príbeh je vymyslený. A možno sa vám bude zdať, že ani nie. Kristína odišla z domu pár dní po sedemnástke. Otec ju bil, mamka bola ticho, tak čo… Nikto sa po nej nezháňal. Bývala, kde sa dalo a nájomné platila, čím sa dalo. Leo ju zbadal v potravinách, keď nakupovala pod bundu. V košíku […]
8. novembra 2019

Veronika neplače

Už som sa tri týždne poriadne nevyspala. V noci veľa plače, je únavné k nej toľko vstávať, počúvam kamarátku, ktorá má niekoľkomesačné bábätko. A čo urobíš, keď vstaneš na jej plač? Snažím sa ju najskôr utíšiť rečami a, vieš, hovorím – tíško, pst a podobne. A to pomôže? Veľa razy áno, myslím, […]

Návrat ako neštátny subjekt v sociálnoprávnej ochrane detí

podciarknutie2 orange

S lužby pre rodiny s deťmi na základe ich záujmu a našich kapacít poskytujeme prostredníctvom našich regionálnych pracovísk – Centier Návrat.

Od roku 2005 sme tzv. akreditovaným subjektom, získali sme v zmysle platnej legislatívy povolenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Súčasťou povolenia boli a sú aplikované programy pre zlepšenie pripútania/vzťahovej väzby medzi dospelými a deťmi. Programy pomáhajú pri riešení mnohých výchovných ťažkostí.

Na mape sú označené jednotlivé pracoviská pre ambulantné a terénne služby a ich krajská pôsobnosť ORANŽOVOU
Rodinám z nitrianskeho a košického kraja poskytujeme  služby po vzájomnej dohode – MODROU

N a základe odporúčaní  štátnych oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytujeme ďalšie služby pre rodiny s deťmi prostredníctvom špeciálneho pracoviska Centrum pre deti a rodinu Návrat.

Pracovisko s novou akreditáciou sme zriadili v roku 2018.

Ťažiskom ambulantných a terénnych služieb sú programy podporujúce zlepšenie pripútania/vzťahovej väzby medzi dospelými a deťmi ako efektívny spôsob riešenia a zmierňovania výchovných ťažkostí.

Tieto služby poskytujeme v rôznych regiónoch a na mape sú označené ORANŽOVOU

Všetky kontakty nájdete v rubrike Kontakt a pomoc.

mapa sr s 8 pobockami Navratu

Partneri projektu

podciarknutie3 orange
 • partneri navrat logo
 • partneri vucbb logo