Reakcie účastníkov prednášok počas nakrúcania videoseriálu

Gabika

profesionálna náhradná mama, sociálna pracovníčka


Videoseriál o vzťahovej väzbe sa mi pozdával celý, teda téma. Zuzana má bohaté skúsenosti, ktoré mi vždy niečo dajú. Vzťahová väzba ma sprevádza každý deň, vzhľadom k mojej práci. To známe pripútanie, traumy dieťaťa a ich liečenie. To sú veci, ktoré mi rezonujú v hlave a stále musím na to myslieť a pripomínať si to, že také "bežné", vôbec nie je bežné. Zvlášť a silno ma zasiahla tá časť seriálu, kde sa spomínala "truhlica" tráum (nepamätám si presné pomenovanie). Zimomriavky a hrča v hrdle, to sa mi s tým spája. Pocity bezmocnosti a hnevu na tých, ktorí deťom do truhličky stále pridávajú. Zároveň obdiv a rešpekt k tým, ktorí deťom z truhlice pomáhajú postupne vyberať - náhradní rodičia, profesionáli, okolie a dieťa samé. Úprimne, ľudsky a s pokorou.

Peter

otec dvoch detí, IT odborník


Páčil sa mi modelový postup, ako sa vysporiadať s problémovým správaním. Ak mám vybrať len jedno odporúčanie, tak je to ZOSTAŤ POKOJNÝ. Ale bolo toho oveľa viac. Prečo si to pozrieť? Pretože tá teória naozaj funguje v praxi. Na rozdiel od rád starých materí, ľudovej tvorivosti a množstva odporúčaní ľudí, ktorí si myslia že vedia, ale nevedia nič.

Miriam

adoptívna mama a lektorka programu na rozvoj mozgového a pohybového vývinu detí Play wisely


Vzťahová väzba, teda bezpečné pripútanie je niečo, ako keď sa stavia dom. Najprv je potrebné vykopať a postaviť pevné základy, ktoré unesú múry, strechu, a teda celú stavbu. Bezpečné pripútanie vnímam ako pevný základ pre celý nastávajúci život každého jedinca. Čím viac sú malinké bábätká uspokojované svojimi rodičmi, tým kvalitnejší základ pre život dostávajú. A výsledkom sú deti radostné, spokojné, pokojné a emočne stabilné. A ešte viac som si uvedomila aké je mimoriadne dôležité trpezlivo, citlivo, pokojne a láskavo pristupovať k deťom, ktoré zažili akýkoľvek typ traumy. Utvrdila som sa v tom, že nereagovať na správanie dieťaťa, ale pozerať sa na to čo má dieťatko za sebou je tá správna cesta. Pomôže nám to lepšie sa napojiť na dieťa a pomôcť mu tak, aby sa cítilo pochopené a aby lepšie porozumelo sebe samému. A toto je cesta k uzdraveniu dieťatka. Cez pokoj, trpezlivosť, vytrvalosť a hlavne bezpodmienečnú lásku to celé smeruje k uzdraveniu dieťaťa. Každé dieťa má právo dostať šancu na kvalitný život. A bezpečná väzba je jedným z kľúčov pri uzdravovaní dieťaťa. Ďakujem, že môžem byť plne účastná tohto procesu v priamom prenose. Natáčanie videoseriálu bolo pre mňa a moju rodinu a aj moju prácu veľkým prínosom. Vďaka. S láskou a úctou [icon type="icon-heart-empty-fa" color="red"]

Katarína

mama 2 detí so špecifikami vo vývine, záhradná architektka


Premýšľam o tom, že byť rodičom je jedno z najdôležitejších poslaní v živote. Nikto nás však neučil ako na to. Niečo sme sa naučili vo vlastných rodinách. To však nemusí stačiť. Je fascinujúce, že o rodičovstve vieme tak veľa,... a tak málo času venujeme výchove a vzdelávaniu rodičov. Prednášky sú zhrnutím praktických vedomostí a výskumov. Dostala som veľmi jasné a konkrétne odpovede na mnohé svoje otázky. Tiež som pochopila, že som iba dosť dobrý rodič, avšak môžem sa stať terapeutickým rodičom. Odprednášané sa dá aplikovať nielen v oblasti rodičovstva. Pomohlo mi to pochopiť vzťahy v oveľa širších súvislostiach. V prednáške Zuzana vysvetľuje aj rôzne správania v závislosti od veku dieťaťa. Všetci rodičia puberťákov by to mali vidieť! Zuzana sa tiež venuje téme nástupu do škôlky a významu jaslí z detského hľadiska. Prednášky sú nabité informáciami a približujú mnohé situácie zo života. Zuzana v prednáškach poskytuje kľúč k pochopeniu týchto situácií a podáva nástroje ako ich zvládať.