Zoznam ľudí, ktorí sa podieľali na vzniku a realizácii videoseriálu Vzťahová väzba

Videoseriál sa natáčal bez honorárov pre kohokoľvek – počnúc lektorkou cez odborných konzultantov, kameramana a strihača a samozrejme vrátane účastníkov, ktorí vďaka svojim postrehom a otázkam pomohli priniesť “život” do teórie.

Mgr. Zuzana Zimová

Lektorka prednáškového seriálu "O vzťahoch, ktoré nás určujú"


Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku, napriek tomu, že ma najskôr lákala matematika. Pred tým som pracovala ako sanitárka na psychiatrii. S diplomom zo špeciálnej pedagogiky som sa rozhodovala čo ďalej a zlákala ma psychoterapia. Vzdelávala som sa teoreticky a získavala som praktické zručnosti v psychoterapeutických výcvikoch. Najviac ma oslovila katatýmno-imaginatívna psychoterapia, pretože využíva symboly a obrazové predstavy. Mám ukončený výcvik v supervízii v ASSP. Z teoretických východísk je mi najbližšia teória vzťahovej väzby, ktorá mi poskytla mnoho odpovedí na otázku prečo fungujeme tak, ako fungujeme. Pracovala som v pedagogicko-psychologickom poradenstve, kde som sa snažila zistiť prečo sú deti nezbedné. Práca v občianskom združení Návrat ma priviedla k náhradným rodinám a ich starostiam. Štyri roky som sa usilovala zlepšiť systém starostlivosti o deti v detských domovoch z pozície metodika na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. Spolupracujem s Coachingplus, spolupracujem s organizáciou Provida na projekte Tvoj Buddy.

Mgr. Dana Koníček Žilinčíková

Koordinátorka projektu, odborná konzultantka, zostavovateľka textov webstránky


(osobný profil po kliknutí na meno)

Mgr. Soňa Očkášová

Odborná konzultantka


(osobný profil po kliknutí na meno)

Mgr. Denisa Ničíková

Odborná konzultantka


(osobný profil po kliknutí na meno)

Mgr. Adriana Krotká

Odborná konzultantka


(osobný profil po kliknutí na meno)

Mgr. Lucia Žiaková

Odborná konzultantka