O vzťahoch, ktoré nás určujú

Cyklus o vzťahovej väzbe v rôznych obdobiach nášho života.

Obsah videoseriálu

28/28 Postupnosti nápravy. Sumarizácia
 • postupnosti nápravy (rozprava s publikom, sumarizácia)
 • povzbudenie dieťaťa, „verím tomu, že dokážeš ísť ďalej“
 • v konečnom dôsledku má mať dieťa zo seba dobrý pocit, aj zažitie dobrého pocitu je liečivé
27/28 Hľadanie štruktúry reakcia - náprava s dieťaťom
 • hľadanie štruktúry reakcia – náprava s dieťaťom
 • liečenie dieťaťa pomocou zažitého
26/28 Napĺňanie potrieb a regulácia emócií
 • súvis medzi nenaplnenými potrebami, emóciami a správaním
 • naučiť sa napĺňať potreby dieťaťa, aby si neskôr vedelo napĺňať potreby samo
 • ako sa dá s témou pracovať doma, v škole
25/28 Ako predchádzať tomu, aby sa správanie dieťaťa opakovalo?
 • nácvik zmeny správania
 • práca s emóciami
24/28 Trest? Náprava následkov správania
 • nácvik zmeny správania
 • práca s emóciami
23/28 Ako reagovať na opakujúce sa neželané správanie dieťaťa – schéma
 • schéma terapeuticko – výchovného prístupu k správaniu dieťaťa
 • ako dieťaťu pomôcť porozumieť tomu, čo sa stalo
22/28 Práca s napätím
 • čo umožňuje ventilovať napätie
 • ako učiť dieťa relaxovať
 • nutnosť predvídateľnosti, zrozumiteľnosti
21/28 Život so sopkou
 • neregulované impulzy
 • čo zvyšuje napätie
 • vonkajšie a vnútorné faktory
20/28 Vývin pripútavacieho vzťahu
 • o neskorších problematických vzťahoch detí z detských domovov
 • hranica 3 a 12 rokov v pripútaní
 • bezpečie na základe výlučného vzťahu
 • potreba predvídateľnosti
19/28 Dôvody problémovosti vzťahov s ostatnými
 • nedôvera, že vzťahy môžu trvať dlho
 • JA nie som v poriadku
 • svet je nebezpečné miesto
 • intenzívny vzťah môže presvedčiť o opaku
 • agresivita ako sebaobrana
18/28 Život s neistotou
 • keď je neistota základný pocit prežívania
 • „zmena je katastrofa“ – ťažkosti v adaptácii
 • deficit v schopnosti empatie a mentalizácie
17/28 Náročnosť prístupu k dieťaťu s komplexnou vývinovou traumou
 • v terapeutickom vzťahu je nutné vybudovať si dobrý / liečivý vzťah s rodičom
 • kedy vzťah s terapeutom môže ohroziť vzťah s bezpečnou osobou
 • opatrne s pojmom zlyhávajúca pestúnska starostlivosť
16/28 Prístup k odlúčeným deťom s dezorganizovanou vzťahovou väzbou, terapeutické rodičovstvo
 • v terapeutickom vzťahu je nutné vybudovať si dobrý / liečivý vzťah s rodičom
 • kedy vzťah s terapeutom môže ohroziť vzťah s bezpečnou osobou
 • opatrne s pojmom zlyhávajúca pestúnska starostlivosť
15/28 Náhradná blízka osoba dieťaťa, budovanie vzťahu
 • strata dieťaťa pri vyňatí z rodiny
 • potreba terapie pre deti s dezorganizovanou vzťahovou väzbou
 • trauma a asociácie
 • nutnosť spracovania životnej histórie
14/28 Ubližujúca alebo mätúca mama ako vzťahová osoba, dezorganizovaná vzťahová väzba
 • emocionálne náročné situácie
 • disociácia, štiepenie, dieťa vypína mozog, po traume, po zranení – posttraumatická stresová porucha
 • komplexná vývinová trauma
 • únik od situácie, odrealizovanie sa
13/28 Nutnosť celodennej starostlivosti
 • nutnosť celodennej starostlivosti o dieťa s narušenou vzťahovou väzbou
 • jasle
 • čím má dieťa menšiu schopnosť orientovať sa vo svete, tým väčšiu istotu musí mať v svojom prostredí
12/28 Lepivé deti s nálepkou „pútaj pozornosť“
 • keď je mama v starostlivosti veľmi premenlivá, deti sa po uspokojení potreby odpájajú od dotyčného a hľadajú si novú osobu
 • lepšia akákoľvek pozornosť (aj negatívna) ako žiadna
 • čo pomôže tzv „lepivým deťom“?
11/28 Deti v stave odmietania, „deti s nálepkou pomôž si sám“
 • Dieťa a matka majú medzi sebou psychologickú pupočnú šnúru
 • Odmietané dieťa si prestáva pýtať, zo vzťahu utekajú, i keby vzťah chceli
 • Ako sa priblížiť k deťom, ktoré boli odmietané?
10/28 Dôvera dieťaťa - bezpečná vzťahová osoba
 • Ak chýba reakcia na potreby dieťaťa, čo to robí s jeho dôverou k svetu, v ktorom žije?
 • Poruchy vzťahovej väzby v populácii
 • Deti inklinujú na základe predchádzajúcich skúseností k osobe, ktorú považujú za bezpečnejšiu
9/28 Čo spôsobujú nevypočuté signály dieťaťa
 • V prípade, že mama nevypočuje signál dieťať, dieťa sa naučí sebeupokojovaniu, ale veľmi skratkovitému a nedokonalému
 • Keď je psychické utrpenie veľké, dieťa prichádza na to, že fyzická bolesť prekryje tú psychickú
 • Sebapoškodzovanie – práca prof. Matejčeka o deprivácii detí
 • Obranné mechanizmy
 • Mozog vypína signály v ohrozujúcich situáciách (napr. neschopnosť vnímať bolesť)
8/28 Nereagujúca mama, apatické bábätká mrznú, obrana FFF
 • Stačí „dosť dobrá matka“, ale čo keď matka nepočuje signál?
 • Keď dieťa nemá uspokojené potrebu, prežíva pocit ohrozenia, ohrozenia života
 • Pri veľmi veľkom ohrození zamrzneme
 • Deti, ktoré neplačú
7/28 Konkrétne príklady - rozprava s publikom, separačné úzkosti
 • Blízkosť dvojičiek
 • Dôvera vo vzťahu puberťáka k rodičom
 • Doba liečenia trvá dvojnásobok doby zanedbávania (Matějček)
 • Pri rozvodoch rodičov by dieťa do troch rokov malo byť prioritne so svojou bezpečnou osobou
6/28 Obraz dosť dobrej matky, výchovná frustrácia, formovanie vzťahov
 • Obraz dosť dobrej matky i keď nie je „dobrá“ (hnevá sa).
 • Dieťa začíname výchovne frustrovať (zdravenie, výchovné veci).
 • Deti získajú presvedčenie, že aj keď sa na nich niekto hnevá, nekončí sa vzťah.
 • Čierny humor ako zvládanie ťažkých situácií.
 • Transgeneračný prenos vzťahovej väzby – „dávame to, čo sme dostali“.
5/28 Vytváranie obrazu vzťahovej väzby - obraz dobrej matky
 • Mama – bezpečná základňa
 • Prvá separačná úzkosť
 • Zrelosť na škôlku
4/28 Kruh potrieb, zrkadlenie
 • Ak mama dieťa nechá plakať a nedokončí kruh potrieb, dieťa nedostáva pocit bezpečia a istoty.
 • Niekedy stačí dieťaťu mamu len vidieť, aby sa presvedčilo o jej existencii a cítilo sa bezpečne.
 • Spočiatku spochybňovaná Bowlbyho teória je dnes už uznávaná.
 • Vyladenie na potreby dieťaťa.
 • Zrkadlenie – vrátiť dieťaťu emóciu zosilnenú – podľa teórie prof. Fonagyho.
3/28 Stálosť a spoľahlivosť ako vlastnosti starostlivej osoby
 • Pre vytvorenie bezpečnej vzťahovej väzby sú nevyhnutné vlastnosti matky a to STÁLOSŤ a SPOĽAHLIVOSŤ (2.30).
 • To čo v zahraničí Bowlby, to u nás profesor Matějček a pani primárka Damborská.
 • Do pol roka sa dieťa nedá rozmaznať, malé dieťa nevie manipulovať.
 • Ak to dieťa nechám len tak plakať a nedokončí kruh potrieb: potreba – signál – mama upokojí – dôvera, tak mu chýba pocit bezpečia a istoty.
2/28 Vývoj vzťahovej väzby u novorodenca, regulácia emócií
 • Veľakrát mama potláča svoje potreby aby uspokojila potreby novorodenca.
 • Dieťa má neustálu skúsenosť, že mama sa stará o jeho potreby, pocit dôvery stúpa.
 • Striedanie pohody / nepohody = úzkosť. Úzkosť núti dieťa vysielať signál.
 • Čím dlhšie sa to odohráva, tým väčšiu získava dieťa odolnosť voči neuspokojeniu potrieb.
1/28 Vznik a podstata vzťahovej väzby
 • John Bowlby a vzťahová väzba – vznik na základe pozorovania odlúčenia detí v nemocnici, v detskom domove.
 • Už po týždni umiestnenia dieťaťa mimo domova dochádza k nedôvere dieťaťa k rodičom.
 • Opatrovatelia prichádzajú k záveru „asi sa nemajú radi s rodičmi, že sa asi konečne oslobodili od zlého domáceho prostredia, a že sú vlastne radi“.
 • Mladiství delikventi mali skoro všetci narušený vzťah s matkou v rannom detstve (podľa J.B), „to čo sa nám deje v dospelosti, je na základe toho, čo sme zažili v detstve“.
 • Tretí prúd a Konrád Lorenz.
 • Základom dobrej vzťahovej väzby je bezpečie.

Videá  sú priebežne dopĺňané – sledujte nás aj na