Videoseriál 2

Rozhovory zo života a praxe

Séria rozhovorov pre laikov a profesionálov o príbehoch z praxe, o dilemách, ktoré profesionáli zvažujú, o rozšírení pohľadov na zásadné vzťahy dieťaťa a na náročné udalosti detstva.

Obsah videoseriálu

Rozhovor o prijatí staršieho dieťaťa a vzťahovej väzbe

Prijatie dieťaťa 3+:

  • Na čo je dobré myslieť?
  • Ako sa pozerať na prijatie (osvojenie, pestúnstvo) staršieho dieťaťa z hľadiska vzťahovej väzby?

Krátky, priamy a praktický rozhovor pre laikov i profesionálov.

Zuzana Zimová a Dana Koníček Žilinčíková nahlas premýšľajú o prijatí staršieho dieťaťa s pohľadom na vzťahovú väzbu.

Rozhovor o porozchodovej starostlivosti dospelých o malé dieťa v kontexte vzťahovej väzby
  • Ako vyladiť rozídených rodičov na potreby dieťaťa?
  • Ako im pomôcť byť vnímavou mamou a otcom a zároveň rešpektovať a ctiť druhého rodiča dieťaťa?
  • Ako „nastoliť“ mier pri kontaktoch a v čom si zobrať na pomoc koncept vzťahovej väzby?

 

  • Zuzana Zimová – špeciálna pedagogička, supervízorka, lektorka, externá spolupracovníčka Návratu.
  • Dana Koníček Žilinčíková – sociálna a psychoterapeutická poradkyňa, supervízorka, terapeutka a lektorka. Pracuje v Centre Návrat v Banskej Bystrici.
  • Anna Štekrová – psychologička. Pracuje v Centre Návrat v Banskej Bystrici.

Videá  sú priebežne dopĺňané – sledujte nás aj na