Rozhovory zo života a praxe

Séria rozhovorov pre laikov a profesionálov o príbehoch z praxe, o dilemách, ktoré profesionáli zvažujú, o rozšírení pohľadov na zásadné vzťahy dieťaťa a na náročné udalosti detstva.

Obsah videoseriálu

Rozhovor o prijatí staršieho dieťaťa a vzťahovej väzbe

Prijatie dieťaťa 3+:

 • Na čo je dobré myslieť?
 • Ako sa pozerať na prijatie (osvojenie, pestúnstvo) staršieho dieťaťa z hľadiska vzťahovej väzby?

Krátky, priamy a praktický rozhovor pre laikov i profesionálov.

Zuzana Zimová a Dana Koníček Žilinčíková nahlas premýšľajú o prijatí staršieho dieťaťa s pohľadom na vzťahovú väzbu.

Rozhovor o porozchodovej starostlivosti dospelých o malé dieťa v kontexte vzťahovej väzby
 • Ako vyladiť rozídených rodičov na potreby dieťaťa?
 • Ako im pomôcť byť vnímavou mamou a otcom a zároveň rešpektovať a ctiť druhého rodiča dieťaťa?
 • Ako „nastoliť“ mier pri kontaktoch a v čom si zobrať na pomoc koncept vzťahovej väzby?

 • Zuzana Zimová – špeciálna pedagogička, supervízorka, lektorka, externá spolupracovníčka Návratu.
 • Dana Koníček Žilinčíková – sociálna a psychoterapeutická poradkyňa, supervízorka, terapeutka a lektorka. Pracuje v Centre Návrat v Banskej Bystrici.
 • Anna Štekrová – psychologička. Pracuje v Centre Návrat v Banskej Bystrici.
Rozhovor o striedaní prostredí v kontexte vzťahovej väzby
 • Ako porozumieť správaniu dieťaťa, ktoré prechádza v detstve z prostredia do prostredia?
 • Aké má dieťa s takýmito skúsenosťami východiská pre nadväzovanie hlbokého vzťahu s novými dospelými?
 • V čom môžeme ako profesionáli byť oporou dospelým a v čom dieťaťu, aby to „vyšlo“?

 • Zuzana Zimová – špeciálna pedagogička, supervízorka, lektorka, externá spolupracovníčka Návratu.
 • Dana Koníček Žilinčíková – sociálna a psychoterapeutická poradkyňa, supervízorka, terapeutka a lektorka. Pracuje v Centre Návrat v Banskej Bystrici.
Rozhovor o "sanácií" rodín a vzťahovej väzbe
 • Ako si naladiť vnútro na rodičov, ktorí sú hodnotení ako nie dosť dobrí rodičia?
 • Ako využiť pritom koncept vzťahovej väzby a v čom konkrétne robiť podporu ich rodičovstva?
 • O aké hodnoty našej práce by nám mohlo ísť, keď rodičia majú odobraté deti?
 • Rozhovor o minulosti i súčasnosti, ale aj o šírke a hĺbke najvážnejšej témy v sociálnoprávnej ochrane detí.

 • Zuzana Zimová – špeciálna pedagogička, supervízorka, lektorka, externá spolupracovníčka Návratu.
 • Alena Molčanová – koordinátorka Centra Návrat v Prešove a sociálna pracovníčka.
Dospievanie ako veľká prestavba - čoho všetkého?

Rozhovor o dospievaní, prestavbe mozgu, vzťahoch, učení, zmenených roliach rodičov a iných dospelých a o ďalších inšpiráciách v tejto téme.


 • Zuzana Zimová – špeciálna pedagogička, supervízorka, lektorka, externá spolupracovníčka Návratu.
 • Soňa Očkášová – psychologička Centra Návrat Bratislava.
Môže legislatíva pomôcť k lepším nosným vzťahom detí?

Rozhovor o zákonoch a ich prenesení do života detí a rodín, o (ne)využitých možnostiach a limitoch sociálnoprávnej ochrany detí na podporu hlbokých bezpečných vzťahov.


 • Zuzana Zimová – špeciálna pedagogička, supervízorka, lektorka, externá spolupracovníčka Návratu.
 • Milada Bohovicová – odborná garantka služieb a metodička Návrat.

Videá  sú priebežne dopĺňané – sledujte nás aj na